מאיה מיקור חוץ וייעוץ בע"מ

מיקור חוץ | דרושים | ייעוץ למערכות מידע | ייעוץ אסטרטגי למוקדי שירות | שירותי פיתוח תוכנה | מאיה מחפשת חבר

.It's all about people

Mayanewhaver
 

מאיה:
"מבינים באנשים

מקצוענים בעסקים"

יצירת קשר

נשמח לשמור אתכם על קשר

ליצירת קשר לחץ כאן

שלחו אלינו את קורות החיים שלכם

QRm

קורות החיים שלך לא עלייך, אין דבר סרוק את הברקוד ותקבל תזכורת למייל שלך, לשלוח לנו את קורות החיים.

טיפ: רצוי להתאים את קורות החיים למשרה הרצויה על מנת להגדיל את סיכוייכם להתקבל למשרה

 

תנאי שימוש

 תנאי שימוש לאתר מאיה

  

1. האתר הינו בבעלותה המלאה של מאיה מיקור חוץ ויעוץ בע"מ (להלן:"החברה").

2. תכליתו של האתר הינו להציג את החברה, להציע משרות למועמדים ולאפשר ללקוחות ומועמדים להציע קורות חיים.

3. הגלישה באתר, תחשב כהסכמה לתנאי השימוש וכי קרא את כל האמור בתקנון והסכים לכל האמור בו.

4. כל הזכויות הקנייניות, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות השימוש, ההפצה באתר זה הינם בבלעדיות בלעדית של החברה.

5. השימוש באתר על מגוון השירותים והתכנים בו, ניתנים בכפוף לקבלה והסכמה של כל התנאים בתקנון והמשתמש נדרש לעיין ולקרוא היטב את תנאי השימוש באתר.

6. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

7. החברה רשאית להפסיק ו/או להשעות ו/או לחסום את הגישה לאתר במקרה של הפרת השימוש או מכל סיבה זו אחרת בהתאם לשיקולה הבלעדי.

8. השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד.

9. כל רישום ו/או פניה באתר הינו לשימושו האישי של הגולש ואין להעביר כל הרשאה ו/או זכות שימוש זו או אחרת לגולש אחר.

10. החברה רשאית בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או לבטל כל תנאי ו/או סעיף ו/או הוראה ו/או כל תוכן כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה 
       הבלעדי של החברה. מוסכם כי כל שינוי כזו או אחר יחשב כמוסכם על המשתמש לאחר גלישת המשתמש באתר לאחר השינוי כאמור.

11. ההרשמה באתר מיועדת לגולשים מגיל 18 בלבד.

12. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו וידיעתו

13. חל איסור מוחלט להפיץ ו/או להעביר ו/או לעשות כל מעשה אשר יש בו מצג שיקרי, השמצות, העלבות איום, פגיעה בפרטיות, תכנים בעלי אופי גזעני, מיני ו/או בלתי חוקי

14. החברה אינה אחראית לנתונים אשר הגולשים מקלידים באתר.

15. חל איסור לעשות שימוש מסחרי באתר זולת החברה.

16. החברה לא תפצה ו/או תשפה את המשתמשים באתר בגין הפסקת השימוש באתר בהתאם לשיקולה הבלעדי מכל סיבה שהיא לרבות לצורך החזקתו.

17. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להקליט להשתמש ו/או להפיץ תכנים באתר זה שלא בהתאם לתנאי השימוש ו/או אישור בכתב של החברה, בהתאם לכל דבר   
      ועניין.

18. הפרטים אשר ימסרו על ידי המשתמשים וכל מידע כזה או אחר אשר יתווסף ו/או יצטבר אודותם, ישמר במאגר המידע של החברה והיא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף לדין הישראלי.

19. החברה רשאית לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שיווקי

20. המשתמש באתר, מתחייב לעשות שימוש בהתאם להוראות החוק ודרישות כל דין ובכפוף לאשר נקבע בתקנון דנן.

21. החברה אינה אחראית לתוכן מודעות באתר או לכל חומר פרסומי כזה או אחר המתפרסם באתר ולרבות באשר לייעוץ הניתן באתר.

22. ידוע למשתמש כי על אף כל אמצעי האבטחה אשר נוקטת החברה לשם אבטחת המידע באתר, קיימת סכנה של פריצה למאגר הנתונים. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות 
     ונזק   כתוצאה ממעשים ומחדלים שאינם בשליטת החברה, אשר יגרם לו או לצד שלישי כתוצאה ממעשה פריצה למאגר הנתונים ובלבד והחברה נקטה באמצעים סבירים להגן על מאגר
     נתונים זה.

23. המשתמש מסכים כי החברה תעשה שימוש במאגר המידע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לעשות בו כל שימוש ובלבד ונעשה בהתאם לחוק.

24. המשתמש מסכים כי כל עוד לא הודיע אחרת לחברה, שימשו נתוניו האישיים במאגר המידע באתר גם לצרכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו /ואו כתובת האי מייל בהתאם לנתונים אשר
      מסר המשתמש.

25. החברה אינה אחראית לתכנים מכל סיבה שהיא בדבר אתרים המקושרים לאתר ("לינקים").

26. המשתמש באתר מצהיר, כי הוא מסכים וידוע לו כי חרף שהתכנים באתר הוכנסו לאחר בדיקה מצד החברה, עלולים להיות אי אילו דיוקים ו/או טעות כזו או אחרת ואין לו ולא תהיה לו
      כל טענה ו/או עילת תביעה נגד החברה.

27. החברה רשאית לדרוש פרטים מהנרשמים בהתאם לשיקולה הבלעדי.

28. כל המידע ו/או התכנים באתר באשר למשרות הנדרשות מתפרסם בהתאם למידע המתקבל לחברה על ידי אלה המבקשים את שירותיה של החברה ואין החברה אחראית למידע זה
      ו/או  בגין כל אחריות ישירה ו/או עקיפה למעסיקים.

29. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה עקב שימוש שלא בהתאם לתקנון זה ו/או פגיעה בצד שלישי לרבות עקב מרמה או זדון.

30. החברה , רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדין נגד משתמש אשר יפר את ההוראות של התקנון ויפגע בחברה ו/או בצד שלישי.

31. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור לגלוש באתר לאחר קבלת הודעה על כך מטעם החברה.

32. החברה רשאית לגבות תשלומים בגין השימוש במידע ו/או בשירותיה, באתר ובלבד ומסרה על כך הודעה מראש.

33. החוק החל על האתר הינו הדין במדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה בסכמות בית המשפט במחוז תל אביב.

חדשות ואירועים

 • סדנת צמיחה אישית לעובדי מאיה

  מאיה קיימה השבוע סדנת צמיחה אישית עבור עובדיה. הסדנה שהונחתה על ידי עירית ועדי המקסימות היתה רבת משתתפים והביאה את עובדי החברה לתובנות רבות בתחומי ההתפתחות האישית.

   

  חברת מאיה מאמינה ומקדמת את האיזון בין העבודה לחיים האישיים והסדנה היוותה ביטוי מעשי, אחד מיני רבים לעשייה בתחום זה.

  עובדי החברה שהשתתפו בסדנה הביעו שביעות רצון עמוקה ורצון להמשך פעילויות מסוג זה.

  החברה הודיעה שהיא "מרימה את הכפפה" ותארגן פעילויות נוספות בתחום

   
 • מיקור חוץ - כפתרון שימור עובדי ידע בארגון

  עובדי הידע, ילדי דור  Y ה 

  מחליפים מקומות עבודה, כפי שאדם הגייני מחליף גרביים - כותב יואב חיים באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות ביולי 2012. 

  במציאות שבה ארגונים מחליפים בעלויות ומקום העבודה שלנו לא מובטח כבעבר, מן הצד האחד, ושבה עובדי הידע מחליפים מקומות עבודה, הארגונים נמצאים בבעיה אמיתית כיצד לשמר את עובדי הידע בארגון

  בנושא זה עסקה הרצאתו האחרונה של מנכ"ל מאיה, דובי צ'יזיק בפני פורום משאבי אנוש של אנשים ומחשבים ב 17 בדצמבר במלון שרתון בתל אביב.

  מצורף לינק לסרטון הרצאה קודמת בנושא,  מהועידה הרביעית למשאבי אנוש בשנת 2012, אשר הוקלטה על ידי חדשות ערוץ 2.

  לצפוייה בסרטן לחץ כאן

   

   
 • מאיה בת 5 - ארוע חברה מרץ 2013

  מאיה חגגה במרץ 2013 ארוע רב משתתפים, שכלל את עובדי החברה, בני זוגם, לקוחות וספקים נבחרים את יום ההולדת ה 5 שלה.

  בארוע הגדול והמכובד, ברכו יושב ראש החברה והמנכ"ל, הנעימה בבדיחותיה הסטנדפיסטית דינה אור וקינחנו בארוחת ערב חגיגית ועשירה

  מצ"ב לינק לתמונות מן הארוע - לחץ כאן